Kamera Lucida

 

 

 

 

      
Kamera lucidan uppfanns av den engelska vetenskapsmannen William Hyde Wollaston (1766-1828) år 1806.  Den är ett rithjälpmedel och inte en kamera. När betraktaren tittar genom prismat ser han både sin teckning och motivet. Han fyller nu i motivet i rätt perspektiv. Kameralucidan är inte lätt att använda. Konstnärens skicklighet bestämmer resultatet. När man tittar genom det lilla prismat och ser både motiv och teckning kan man bara se en del av hela motivet. Det betyder att kamera lucidan måste flyttas flera gånger och bilden måste passas in.                           
Den övre delen av kamera lucidan med det lilla prismat.                                              
Undre delen med fästet som kan sktuvas fast på ett bord. Tillverkarens
namn Charles Chevalier finns ingraverad på denna kamera lucida.