AMBROTYPER är vanliga från början av 1850-talet till slutet av 1860 talet. Metoden uppfanns av Frederick Scott Archer men patenterades av James Ambrose Cutting som namngav metoden. Bilden är  unik och är billigare än daguerreotypen. Bilden blir spegelvänd men  eftersom glasplåten kan vändas fås en rättvänd bild. Ambrotypförfarandet gav kortare exponeringstid än daguerreotypförfarandet. Det underexponerade glasnegativet gav en positiv bild mot en mörk bakgrund. Glasplåten täcktes med ett skikt av kollodium och doppades sedan i sivernitratlösning. Plåten exponerades när den fortfarande var våt eftersom den tappade känslighet om den torkade. Efter exponeringen framkallades och fixerades plåten och inramades vackert bakom glas. Ambrotypen förväxlas ofta med daguerreotypen då inramningarna är av liknande typ. Ambrotypen kan ses till skillnad från daguerreotypen i alla vinklar. Ambrotypen är oftast tagen av en yrkesfotograf.

 
Halvplåt ambrotyp tagit av  Peter Most (1826-1900), Östergade2, Copenhagen. Denmark Färglagd halvplåt ambrotyp. Kvartsplåt ambrotype. Färglagd halvplåt ambrotyp.
Kvinnan har sina  glasögon  och en bok i sina händer.
Malm.jpg (29107 bytes) Ambro.jpg (17100 bytes)  
Detta är en ambrotyp av en teckning. Fotograferat av  Carleman, Stockholm Troligen Carl Malmborg, Drottninggatan 42.Stockholm Ambrotyp i etui. Troligen svensk.  
START