KAMERA
      OBSKURA
      RITTÄLT

 

 

 

 

      
Kamera obskura tältet var ett hjälpmedel för att teckna av ett motiv. Optiken består av ett vridbart prisma där en av ytorna är slipad konvex så att bilden fokuseras på ritbordet. Den projicerade bilden blir relativt ljussvag. Denna typ av kamera obskura tält var vanliga under perioden 1800 - 1850.