CAMERA OBSKURA HISTORIK

Kort historik

 Den första camera obscuran omnämnes i början av 1000-talet, då för att studera sol och månförmörkelse. I mitten av 1500-talet ersätter man hålobjektivet med linsen och i slutet av 1600-talet ersätts det inoljade papperet med mattskivan. Spegeln införs också nu och bilden blir inte längre upp och ned vänd. Givanni Battista della Porta har ingående beskrivit kamera obscuran. 1558 skriver han i Magiae naturalis:
"Om ni inte kan måla, kan ni genom detta arrangemang teckna med en penna. Sedan behöver man bara lägga på färgerna. Detta sker genom att bilden reflekteras nedåt mot ett ritbräde med papper. För den som är händig är detta mycket lätt".
Berömda genier som Leonardo da Vinci och Albrecht DUrer beskriver också båda kamera obscuran i början av 1500-talet.
I mitten av 1600-talet utför Jan Vermeer van Delft ett antal utsökta oljemålningar. Perspektivet tyder på att konstnären använt en camera obscura. 
Det mörka rummet, linsen, spegeln och mattskivan finns. Nu strävar man efter att inte behöva rita av motivet utan föreviga det på något sätt. I de fyra första decennierna av 1800-talet gör Nie´pce, Talbot och Daguerre lyckade försök med camera obscuran. Den blir en symbol för fotografins födelse. Ordet kamera lever fortfarande kvar efter 1000 år.

 


Kircher´s portabla camera obscura från 1646.
Portabel  camera obscura, Johann Zahn 1685. Bordscamera obscura, George Brander 1769.
Fox Talbot´s camera obscura ca 1830. Bordsmodel från början av 1800-talet.
Camera obscura med linsen i en skjutbar trätub, 1800. Camera obscura med skjutlådeprincipen, 1820.
START