Cyanotypen är en av de första fotografiska kontaktkopieringsmetoderna från 1842 då Sir John Herschel uppfann metoden. Den var vanlig mellan 1880 och 1920 speciellt i USA.
Papperet görs ljuskänsligt genom att doppas i järnammoniumcitrat och kaliumferricyanid. Papperet får torka varefter ett negativ placeras i kontakt med det ljuskänsliga papperet och utsätts för solljus. Bilden sköljs i vatten. Metoden är enkel och billig. De ljuskänsliga kemikalierna sugs upp av pappersfibrerna och ger bilden en speciell charm. http://school.chem.umu.se/Experiment/P10
 
Cyanotype1.jpg (33349 bytes)      
Cyanotyp frän Glasgow