HUR MAN GÖR EN  DAGUERREOTYP
1.Först kapas hörnen på den silverbelagda kopparplåten och kanterna på plåten bockas svagt. Plåten hålls fast på tråblock och poleras med fin järnoxid med en bit flanelltyg.
 

2. Plåten poleras med ett böjt polerträ.

 

3. Det koniska polerhjulet hade ingen skarv då hela hela skinnet användes.

 

4. I mörkrummet sensiterades plåten med brom och jod.

5. Tvärsnitt av sensiteringsboxen.
 

6. Plåten exponerades.

 

7. Nu kan plåten framkallas med kvicksilverångor.

 

8. Plåten fixerades med en lösning av natriumhyposulfit och spolas rikligt med rent vatten.

 

9. Plåten förgylldes med en lösnig av guldklorid, spolas med vatten och slutligen torkas över lågan från en spritlampa.

 

VARNING:
Mycket farliga kemikalier används i processen.

Bilder fråns Sientific American, 1887.
http://www.daguerre.org/