Renovering av daguerreotyper

Dagelectrocleaning

Electrocleaning2

Med hjälp av s.k. electrocleaning kan oxiderade daguerreotyper förbättras avsevärt. Daguerreotypen förseglas
med P90 arkivtejp.